zaterdag 22 februari 2014

Kennismaking met Taipei in 5 bezienswaardigheden - Introducing Taipei in 5 sights

This is my bilingual travel blog, so please scroll down for the English postMijn moeder stootte mij aan: "Wakker worden Rosanne, we zijn bijna in Taipei." Het is deze week bijna 9 jaar geleden dat ik voor het eerst terugreisde naar mijn geboorteland, Taiwan. Inmiddels heb ik mijn familie en het land in mijn hart gesloten.
Taipei begroet bezoekers met beton,razende scooters en eigenwijze gele taxi´s. Voor wie even de tijd neemt,ligt een pareltje van een stad te wachten om ontdekt te worden. Mijn top 5 voor een kennismaking van een paar dagen Taipei.

1. Chiang Kai-Shek memorial  (MRT station: Chiang Kai-Shek memorial hall)
Taiwan heeft een ingewikkelde (politieke) geschiedenis. Chiang Kai-Shek Memorial hall is een herdenkingsmonument aan de partijleider van de Chinese Nationalist Party. Hij is van grote invloed is geweest op Taiwan, onder andere als president van Taiwan. Het was één van de eerste plekken die ik bezocht in Taipei. En waar ik, misschien daarom ook elke keer weer even terug kom. Al is het maar even mensen kijken vanaf de trappen van de National Concert hall of het Nationale Theater. Het naastgelegen park biedt op warme dagen welkome schaduw. Het herdenkingsmonument met een beeld van de beste man is een bezoekje waard. Je zult er wel eerst 89 treden voor op moeten, ter nagedachtenis aan de leeftijd waarop hij is overleden. Mocht je in een toeristische bui zijn, dan kun je hier ieder uur de wisseling van de wacht zien. De korte ceremonie wordt tot op de seconde nauwkeurig uitgevoerd.
Een nog imposantere wisseling van de wacht is te zien bij Martyrs's Shrine (MRT station: Jiantan). Daar kun je letterlijk het spoor van de wachters zien. Na jarenlang dezelfde lijnen marcheren zijn deze zichtbaar ingesleten op het plein.
2. Shillin night market (MRT station: Jiantan Station)
Nachtmarkten. Ik leerde ze kennen in Taiwan. Shilin Night Market is de oudste en grootste nachtmarkt van Taipei en misschien ook wel de drukste. Het is een geweldige kans om de Taiwanese straatsnacks te proberen. Onderdeel van de nachtmarkt is dan ook de overdekte foodhall, maar ik raad aan om gewoon de markt zelf op te zoeken. Alle straatjes tussen Wenlin en Dadong road vormen een heerlijk doolhof aan etensstalletjes, kleding en elektronica.
Een wat kleinere, maar net zo leuke (en ook iets goedkopere) nachtmarkt is de Shida Nightmarket, in de buurt van de Taiwanese universiteit (MRT station: Taipower Building of Guting Station)


3. Beitou (MRT station Beitou en voor het laatste stukje overstappen naar Xinbeitou)
Beitou ligt ten Noord-oosten van Taipei en is gemakkelijk te bereiken met de MRT. De meeste bezoekers komen hier voor de (stinkende, maar gezonde) hotsprings. Die worden gevoed door een heetwater bron die Thermal Valley (of traditioneel Hell valley) genoemd wordt. De waterbron met groene sulfur (geloof ik) is zo'n 70 graden. Dat zorgt voor aardig wat stoom, stank en het is ook één van de redenen waarom men vroeger dacht dat er in deze valley heksen woonden
De meeste musea zijn gevestigd in prachtige gebouwen uit de Japanse koloniale tijd met dito inrichting. Dus wordt er gevraagd om in de hal je schoenen voor sandalen of slippers te verwisselen om de tatami matten en gelakte vloeren te beschermen. Makkelijke schoenen dus!
Twee andere mooie stukjes om de drukte van de stad te ontvluchten zijn Maokong (MRT station Taipei Zoo en het laatste stukje met de Maokong gondola, inclusief prachtig uitzicht over Taipei) en Yamingshan National Park (MRT station: Jiantian met overstap naar een bus (Rood #5 or #260))4. Taipei101 (MRT-Taipei City Hall, vanaf daar gaan shuttle busjes, maar het is ook goed te lopen)
Inmiddels is het niet meer de hoogste toren van de wereld, maar de Taipei101 blijft een indrukwekkend hoog gebouw. Ik raad aan om vlak voor zonsondergang boven te zijn (zo tegen het einde van de middag). De avond zien vallen over de miljoenenstad Taipei is de wat prijzige toegangsprijs helemaal waard.


5. Longshan tempel en omgeving (MRT Station: Longshan Temple)
Er zijn honderden grote en kleine tempels in Taipei. Een beetje toeristisch, maar mooi en gelegen in de historische wijk Wanhua. De Longshan Tempel is een goede eerste kennismaking met tempels in Taiwan. De oudste tempel van Taipei is ook gevestigd in de wijk waar de eerste bewoners van Taipei zich vestigden. Andere mooie tempels in Taiwan zijn de Confucius Tempel en de Bao-Ahn tempel.--------------------------------

My mother pushes my softly: "Wake up Rosanne, we're almost arriving in Taipei." My first trip back to my country of birth Taiwan, is almost 9 years ago this week. My Taiwanese family and the beautiful country have now a special place in my heart.
Taipei greets its visitors with lots of concrete, roaring scooters and crazy yellow cab drivers. For all whom take some time, there's a gem to be discovered. My top 5 sights for a few days in Taipei.

1. Chiang Kai-Shek memorial hall (MRT station: Chiang Kai-Shek memorial hall)
There's a complicated (political) history to Taiwan. This memorial is devoted to the leader of the Chinese Nationalist Party. He's had a great influence on the formation of Taiwan, including being president of the republic.
It was one of the first places I visited in Taipei. Maybe that's why I keep returning there. Even if it's just people watching from the huge stairs of either the National Concert Hall or the National Theatre. The small garden next door offers some great shadow on hot and sunny days. The memorial building itself is also worth a visit. It holds a huge statue of the man himself, but you'll have to be brave enough to climb the 89 stairs up (in memorial of his dying age). If you are feeling touristy you could watch the changing of guard every hour here. This short ceremony is being performed precise to the second.

An even more impressing changing of guard can be watched at Martyrs' Shrine (MRT Station Jiantan). Because this ceremony has been taken place for years at this place, you can literarly see the track of the marching soldiers on this square.

2. Shillin Night Market (MRT station: Jiantan Station)
Nightmarkets. I was introduced to them in Taiwan for the first time. Shillin Night Market is the oldest, biggest and maybe even the most busy one in Taipei. It's a great opportunity to sample some Taiwanese streetfood. There's a covered food hall too, but, I would recommend to just go straight to the market itself. All the lanes between Wenlin and Dadong road form a maze of food stalls, smaller clothing and electronic shops.
A smaller but also very pleasant (and also a bit cheaper) night market is Shida Nightmarket. It's located near the Taiwanese universities (MRT station: Taipower Building or Guting Station).

3. Beitou (MRT station: Beitou and for the last bit, transfer to Xinbeitou)
Beitou is North-East of Taipei and it's easy to get there by MRT. Most visitors are drawn by the (stinky but healthy) hotsprings. These springs finds are fed by a huge pool of hot water called Thermal Valley (or traditionally called Hell valley). The spring has green sulfur in it (I believe) and reaches a temperature of about 70 degrees (C). That creates steam, bad smells and it is one of the reasons why people used to think that witches lived in this valley.
Most museums in the area are established in beautiful buildings from the Japanese colonial period of Taiwan. Including the traditional interiors. So, at most entrances you're asked to switch your shoes for sandals or slippers to protect the tatami floors and lacquered wooden floors. So, bring fitting shoes for this activity!
Two other beautiful green paces to escape the busy city are Maokong (MRT station Taipei Zoo with a transfer to the gondola, including a stunning view over the city) and Yamingshan National Park (MRT station: Jiantian and a transfer to a bus (Red #5 or #260)).

4. Taipei101 (MRT station: Taipei City Hall, you can take s shuttle from there but it's also a pleasant walk).
It isn't the world's tallest building anymore, but Taipei101 still impresses. I would recommend to make sure your up on the viewing deck just before sun set (by the end of the afternoon). I promise seeing night falling over this huge city of Taipei is worth the pricy entry fee.

5. Longshan Temple and surroundings (MRT station: Longshan Temple)
There are hundreds of smaller and bigger temples in Taipei. A little bit on the tourist side, but located in the historic district of Whanhua, Longshan Temple is a great introduction to Temples in Taiwan. This is the oldest temple and fittingly set in the district where the first immigrants settled in Taipei. Other temples I would recommend are the Confucius Temple and the Bao-Ahn Temple.

zaterdag 15 februari 2014

3 maanden en 30 dingen te doen - 3 months and 30 things to do

This is my biligual travel blog, so please scroll down for the Enghlish post
Nog minder dan 3 maanden en dan mag ik op reis! Huh, denk je misschien vorige maand was het nog vijf? Telfoutje, ik ben geen ster met cijfers :-).

30 dingen van mijn to-do-lijstje voor de komende maanden in willekeurige volgorde.
1. Mailbox opruimen (uitschrijven voor nieuwsbrieven, en er zijn vast mailtjes die weg kunnen....)
2. NS-abonnement opzeggen  (waarom houden als je 't niet gebruikt?)
3. Fotoboek van 2013 maken (dat had ik al gedaan willen hebben...)
4. De eerste Koningsdag vieren
5. Tandarts
6. Contactlenzen
7. Terugvlucht boeken (het is wel de bedoeling weer terug te komen natuurlijk!)
8. Werken en...
9. ...blijven sparen
10. Vaccinaties
11. Indoor skydiven (dat was nog een verjaardagscadeautje!)
12. Treinpas voor Japan aanvragen (kan vanaf 3 maanden voor aankomst en alleen vanuit het buitenland aangevraagd worden (en alleen via de post!))
13. Lekkere playlist maken voor op reis (nog goede suggesties?)
14. Kamer opruimen
15. EHBO-pakketje maken met medicijnen, paracetamol, pleisters...
16. Berichtje naar de bank voordat ik op reis ga (om te voorkomen dat 'ie geblokt wordt)
17. Berichtje naar de creditcardmaatschappij voordat ik op reis ga (zie punt 16)
18. Buitenlands geld halen (maar ik denk niet alles tegelijk... in het buitenland zijn ook ATM's)
19. Pasfoto's maken (altijd handig)
20. Fit blijven (en nog wat fitter worden, hoop lopen en tillen in het vooruitzicht!)
21. Minimaal één kroket en een stamppot eten
22. Concert Marike Jager
23. Visum USA (Esta)
24. Reisverzekering (voor langer dan 60 dagen op reis moet je meestal een extra reisverzekering afsluiten)
25. Test-skypen met thuis
26. Hostel/Couchsurf adresjes in USA (hoogseizoen)
27. Download reis-apps voor telefoon en tablet (nog goede suggesties? Voor android!)
28. Reisgegevens voor thuis
29. Kopietjes en printjes van paspoort, reserveringen, tickets maken
30. Misschien wel het belangrijkste: genieten van thuis zijn!

En natuurlijk lekker door blijven bloggen. Ik heb natuurlijk een mooie reis in het vooruitzicht, maar ook al een paar mooie reizen gehad. De komende maanden hoop ik een paar mooie reisherinneringen te delen!
----------------

It's less than 3 months before I'll be taking off for my big journey! Wasn't it 5 months, last month? My mistake, I'm bad with the numbers.
There's still plenty to do in the mean time, 30 things on my to-do-list for the comming months (in no particular order).
1. Clean-up mailbox (unsubscribe from newsletters and there's probably an email or two or more that should be deleted already)
2. Suspend my train-subscribtion (why keep it if you won't use it?)
3. Make photobook of 2013 (should be done by now...)
4. Celebrate the first Kingsday in The Netherlands (we had Queensday on the 30th of April ever since I was little. Kingsday will be on 26th of April this year, because the offical Kingsday (27th) is a Sunday this year. It's confusing, I know).
5. Dentist
6. Contact lenses
7. Book my return flight (the plan is to come back home, of course!)
8. Work my office hours...
9. ...and keep saving money
10. Vaccins
11. Indoor Skydiven (I got as a birthday gift!)
12. Railpass Japan (Order from 3 months in advance, only from outside of Japan and your pass comes by good old post)
13. Get a playlist for travelling (lookin' for some good suggestions?)
14. Clean up my room
15. collect a First Aid kit (medicins, plasters...)
16. Note the bank before I leave (so they won't block my card)
17. Note the creditcard company before I leave (see point 16)
18. Currency extchange (but not all at the same time, there are ATM's abroad too)
19. Passport photo's (just in case)
20. Stay fit (and get a even more fit, for the walking and lifting the bags)
21. Eat at least a Kroket and a Stamppot, at least once before I leave ("kroket" and "Stamppot" are Dutch snacks/meals)
22. Go to the concert of Marike Jager (Dutch Singer-songwriter)
23. Visum USA (Esta)
24. Travel insurance (travelling longer than 60 days, so my average insurance isn't enough to cover this longterm travel)
25. Testing Skype at home
26. Host/couchsurf addresses in the USA (I'll be there peak season)
27. Download travel apps for my phone and tablet (any suggestions? It's Android by the way!)
28. My travelinformation for my family at home
29. Make copies and prints of my passport, reservations and tickets
30. Most important of all of the above: enjoy my time at home!


And keep blogging of course! I have a great adventure ahead, but also I shouldn't forget I also have made some great trips in the past. In the next months I hope I can also, share a few good travel memories with you! 

zaterdag 1 februari 2014

Reistip: Chinees Nieuwjaar Taiwan - Travel tip: Chinese New Year in Taiwan

This is my biligual travel blog, please scroll down for the Enghlish post.

Gelukkig Chinees Nieuwjaar en welkom in het jaar van het Paard! Wekkers die om bijna nachtelijke uren afgaan om de eerste trein te halen van Taipei naar huis, overbevolkte (nacht) markten, nog vollere koelkasten, rode envelopjes, familie-etentjes, het huis voorzien van nieuwe goede wensen, tempelbezoekjes  en natuurlijk het een en ander aan vuurwerk. Vorig jaar had ik mijn reis naar Taiwan zo gepland, dat ik het grootste en belangrijkste festival van de maankalender met mijn familie kon vieren en maakte ik kennis met de bijbehorende gezellige chaos. Voor mij voelde het als een mix van Kerst en Oud en Nieuw en waren de sleutelwoorden eten en familie. 

5 tips voor het reizen tijdens Chinees Nieuwjaar
1. Reserveer je vervoer (en verblijf) op tijd.
De meeste mensen vieren Nieuwjaar met familie, dat betekent dat er door het hele land gereisd wordt.

2. Kijk, proef, ruik en luister op de nieuwjaarsmarkt
Bij de meeste kraampjes kun je eten proeven voor je koopt. Een geweldige manier om een indruk te krijgen van wat mensen eten (of eigenlijk vooral snacken) tijdens het nieuwjaar.

3. Rode envelopjes: aannemen met twee handen
Vooral met nieuwjaar worden er veel rode envelopjes met geld gegeven (meestal volwassenen aan kinderen). Maar ook op andere momenten kun je een envelopje geven of krijgen. Bijvoorbeeld als dank of felicitatie. Daarbij is het belangrijk dat je het met twee handen geeft en ontvangt. 

4. Wees voorbereid op veel eten
Niet alleen een uitgebreid nieuwjaarsdiner, maar waarschijnlijk ook nog een lunch en een snackje hier en daar de hele dag door.

5. Breng een (kleine) gift mee als je bij iemand uitgenodigd wordt
Op en rond te tafel barstte het bij mijn familie van de doosjes, blikken en zakken in alle soorten en maten met snacks en snoep. Niet alleen zelf gekocht, maar ook gekregen van familie en vrienden die langskwamen. Vervolgens werd er op het moment dat wij bij andere mensen op bezoek gingen ook eten meegenomen om te geven. 

Scroll naar beneden voor een korte foto impressie van mijn Chinese Nieuwjaar in Taiwan.
------------------------------------------------------------------

Happy Chinese New Year and welcome to the year of the Horse!
Alarms  ringing in the wee small hours of the morning to catch the very first train home from Taipei, overcrowded (night) markets, over packed fridges, red envelopes, family eats, replacing the lucky scrolls in and around the house, temple visits and of course some fireworks. Last year I timed my travel plans to Taiwan to celebrated the biggest and most important festival on the lunar calendar with my family and experienced the great buzz that comes along with it. To me it felt like a pleasant mixture of Christmas and New Year and the keywords were food and family.

5 tips for travel during Chinese New Year
1. Make reservations for transport (and stay) well in advance.
Most people celebrate new year with their family, which means the whole country is on the move and travelling.

2. Kijk, proef, ruik en luister op de nieuwjaarsmarkt
Bij de meeste kraampjes kun je eten proeven voor je koopt. Een geweldige manier om een indruk te krijgen van wat mensen eten (of eigenlijk vooral snacken) tijdens het nieuwjaar.

3. Red envelopes: receive with both hands
Especially around New Year many red envelopes with money are given (usually adults to children). But it's possible to give or receive an envelope on other occasions too. For example as a gratitude or a congratulations gift. Keep in mind it's important to give and recive with both hands.

4. Be prepared to eat a lot
Not just an extensive new years diner, but probably also a lunch and a snack here and there all day long.

5. Bring a (small) gift when invited in someone's home 
On and around my family's table there were boxes and tins in all sorts and sizes with snacks and candies. Not just bought, but also given by family and friends who came to visit our home. then I also noticed that my family also took foods as gifts when visiting someone else's home.

Below you'll find a short photo impression of my celebration in Taiwan

Volle koelkast - Filled up fridge

Snoepzakjes vullen - Filling bags with candy @ Taipei New Year's Market

Gedroogde vis - Dried fish @ Taipei New Year's Market

Nieuwjaarsdecoratie (vorig jaar was het het jaar van de Slang) - New Year's decorations (last year was a Snake year)

Met mijn vader zijn (zelf gekalligrafeerde!) geluksposter ophangen. Deze en andere poster(tjes) blijven het hele jaar hangen en worden met nieuwjaar weer vervangen. - Hanging the good luck scroll with my father (who also calligraphed this one himself!)

Creatief met sterretjes! - Having fun with fire sparkles

Huisgemaakt nieuwjaarsdiner - Home cooked New Year's diner

Voedsel, (papier) geld en wierrook offeringen - Food, (paper) money and incence offerings @King of Three Mountains Temple (Dapi township Yunlin)